За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Зъбният кариес е едно от най-разпространените заболявания, засягащо както деца, така и възрастни.За неговото развитие са необходими: микроорганизми, време, въглехидрати и уязвими зъбни повърхности. Фокусът на съвременните усилия в борбата с кариеса е изместен от досегашните схващания за лечение на кариозната лезия, към управление на кариозния процес – предшестващ нейната поява. Днес оперативното лечение се прилага при дентинови кавитирани лезии, където настъпилите промени са необратими, в останалите случай се предпочита използването на неоперативен метод и минимално инвазивен подход.


Инфилтрационната техника е мост между тях, революционна система - по-инвазивна от реминерализацята, но по-щадяща от оперативното лечение.
Предимства:
-естетичен резултат по гладки повърхности;
-стациониране на кариеса в ранен етап;
-в едно посещение, мигновен резултат;
-безболезнен метод,не налага поставяне на анестезия;
-без разкриване на кариозната лезия, съхранение на ТЗТ;
Същност:
Инфилтриране в лезията на ниско визкозен материал, който уплътнява деминерализираните ТЗС, заедно с разпадните продукти и микроорганизми. По този начин се създава бариера срещу навлизането на водородни йони, които причинават деминерализация.

Индикации:
-некавитирани емайлови и дентинови кариозни лезии (D1,D2,D3a);
-некавитирани лезии следствие на деминерализация/флуроза;
-бели петна след сваляне на брекети;

Контраиндикации:
-кавитирани кариозни лезии;
-алергия;

Протокол на работа:
1.Почистване на зъбните повърхности с четка и паста несъдържаща флуор;
2. Изолация на полето (кофердам, минидам, течен гингивален протектор);
3.Icon-Etch (15% HCL, пирогенна силициева киселина, ПАВ)– нанасяне върхи лезията, 120секунди;
4.Измиване с вода – 30 секунди и подсушаване (процедурата по ецване на зъбната повърхност може да се повтори или потрети до сливане на границите на лезията с околния интактен емайл);
5.Icon-Dry (99%ethanol) – 30 секунди;
6.Icon-Infiltrant(нисковискозна светлинно полимеризираща пластмаса) – 3 минути, отстраняване на излишъци апроксимално с конец за зъби;
7.Светлинна полимеризация – 40 секунди;
8.Полиране;

Системата включва специални накрайници за апроксимални повърхности и клинчета за сепариране на зъбите.

Странични ефекти:
-алергична реакция;
-при контакт на ецващия гел с гингивата – бяло оцветяване, което изчезва след няколко дни;
Зепечатването на порите в тялото на лезията от пластмасовият слой, осигурява стациониране и стабилизиряане, без излишно отнемане на ТЗТ и неприятни усещания за пациента, което прави системата предпочитан и бързо набиращ популярност метод за лечение.