За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Бенигнени лезии на челюстите

Гигантоклетъчен гранулом
Гигантоклетъчният гранулом е приет, като не неопластична лезия. Съществуват два типа – неагресивна и агресивна форма. Първият тип се характеризира с асимптоматично развитие, не перфорира кортикалната пластинка на челюстта и не лизира корените в границите на лезията. Агресивните гигантоклетъчни грануломи се характеризират с бърз растеж, перфорация на кортикалната пластинка на челюстните кости и резорбция на корените в границата на лезията, имат тенденция за рецидивиране. Гигантоклетъчният гранулом рентгенографски представлява лезия с унилакунарен или мултилакунарен строеж с размери от няколко милиметра до сантиметри. Лечението е кюретаж. Има риск от рецидиви.

Амелобластома
Амелобластомът е доброкачествен тумор, произлизащ от одонтогенния епител, който по-често се среща в долната челюст отколкото в горната. Расте бавно и води до деформации на челюстите и лицеви асиметрии. В малки размери може да имитира периапикални лезии. Зъбите в полето на лезията може да не са витални, което показва агресивния му растеж може да има резорбция и разместване на корените. Рентгенографската картина може да бъде унилакунарна или мултилакунарна с характерен образ на „сапунени мехури”. Лекува се най-често чрез резекция на челюстта, рядко чрез енуклеация.

Аденоматоиден одонтогенен тумор
Аденоматоидният одонтогенен тумор е рядък тумор, който е с одонтогенен произход. Характеризира се хистологично с формиране на структури, приличащи на дуктуси, запълнени с тъкан наподобяваща амилоид. Рентгенографски е представена от унилакунарна сянка с резки граници спрямо околните тъкани, изместваща структурите по съседство.
Аденоматоидния одонтогенен тумор може да имитира радикуларна киста. Лечението му е енуклеация.

Осифициращ фибром

Осифициращите фиброми са редки бенигнени тумори, които се смятат, че произлизат от периодонталния лигамент. Повечето са малки и са случайно диагностицирани по време на рутинни дентални прегледи. Когато лезиите са с големи размери, пациентът може да се оплаква от отклонение в захапката и нарастваща маса в областта на челюстите. Рентгенографската картина може да бъде унилокуларна слаба сянка или може да е комбинация от слаби и силни сенки.
Може да бъде объркана, като периапикална лезия от възпалителен характер. За лечение на тази лезия се използва пълното ѝ ексцизиране.

Периапикална циментна дисплазия
Е една от най-честите фиброосални лезии в периапикалната област. Лезията е най-често асимптоматична. Има три стадии на развитие. Първият се характеризира с рентгенографска картина на слаба сянка около апекса на зъба с възможна загуба на ламина дура, което наподобява периапикален възпалителен процес. Следващият стадии се характеризира със смесица от слаби и силни сенки. Последният стадии се характеризира силна сянка около корена на зъба с граница от слаба сянка. За да се отдиферинцира от възпалителни периапикални лезии трябва да се направят тестове за виталитета на зъба и лезията да се проследи рентгенографски.

Цементобластома
Е рядък тумор с бавен асимптоматичен растеж. Въжможно е да има болки понякога в областта му на развитие. Рентгенографската картина е на силна сянка с резки граници спрямо околните тъкани. С развитието си той се свързва към корените на зъбите. В последствие може да предизвика некроза на зъбната пулпа и симптоми на пулпит. Лекува се чрез пълното премахване на лезията заедно с прилежащия зъб..

Неврином

Шваномът (известен и като "неврином") е доброкачествен тумор произлизащ от Швановите клетки - клетки, които обвиват периферните нерви. Има регистран случай на шваном в областта на горната челюст имитиращ периапикална лезия. Лечението на шванома е цялостна екстирпация.

Злокачествени лезии
Някои злокачествени заболявания могат да имитират периапикални лезии. Най-често срещаните са лимфом, левкемия, мултиплен миелом, спиноцелуларен карцином, аденокарцином, хондросарком, остеосарком и метастази.

Тези лезии понякога имат рентгенографски образ на слаби сенки, приличащи на периапикални възпалителни процеси. Могат да се отдиференцират, като се наблюдава растежа им – агресивен с лизиране на тъканите и корените на зъбите в съседство, нерезки рентгенологични граници.

Инфекциозни заболявания

Съществуват инфекциозни заболявания, които могат да имитират периапикални възпалителни процеси. Такива заболявания са актиномикоза, хистоплазмоза, аспергилоза и туберкулоза. При тези лезии ендодонтското лечение е неефективно и трябва да бъде комбинирано с подходяща антибиотична терапия за повлияване на инфекцията.

Грануломатозно възпаление
Грануломатозното възплание в периапикалната област хистологично е същото, като това при периапикалния гранулом. Като етиологичен фактор може да се обозначи гъбична инфекция, микобактерии или холестеролни деривати от некрозата на клетката, както и реакции тип чуждо тяло. Ролята на тези лезии, като причина за провал на ендодонтско лечение е не добре разбрана. Биопсия и пълно премахване на лезията са метод за лечение.