За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Неодонтогенни кисти

Назопалатинална киста
Назопалатиналната киста е най-често срещаната неодонтогенна киста. Като синоним се използва киста на инцизалния канал и се счита, че произлиза от остатъците на палатиналния канал при ембрионалното развитие на небцето и горната челюст. Много често тази лезия е асимптоматична, нараства бавно. На мястото на нарастване може да се открие подуване. Понякога пациентите съобщават за болки. Открива се най-често по време на шестото десетилетие от живота или на случаен преглед. Рентгенографската картина е на остеолитична лезия с резки граници спрямо околните тъкани намираща се в областта между двата резеца. Лезията може да достигне размери от няколко милиметъра до няколко сантиметъра. При малки размери може да изглежда, като радикуларна киста на централния резец. Лекува се с енуклеация.


Солитарна костна киста

Солитарната костна киста представлява празна или изпълнена с течност кухина, която не е постлана от епител. Патогенезата не е напълно известна, най-голяма подкрепа има трамватично-хеморагичната теория и затова един от синонимите ѝ е травматична костна киста. Лезията е най-често разпространена във възрастта между 10 и 20 години и се наблюдава рядко при деца под 5 годишна възраст и възрастни над 35 години. Солитарната киста е най-често асимптоматична, но при 20% от пациентите се наблюдава неболезенено подуване. Представлява остеолитична лезия с резки граници спрямо околните тъкани. Може да е с малки (около 1 см) или големи (над 10 см) размери. Може да имитира периапикални лезии, когато е разположена около корените на зъба.
Одонтогенни кисти

Кератокиста

Кератокистата или кератокистичният одонтогенен тумор е бенигнено кистично новообразувание на челюстите с локален агресивен растеж и рецидивиращ характер след премахването му. Може да имитира периапикален възпалителен процес, когато се развива в областта на апексите на зъбите. Понякога предизвиква резорбция на корените около, които расте. Рентгенографската картина е на монолакунарна или мултилакунарна остеолитична лезия с резки граници спрямо околните тъкани достигаща понякога до значителни размери. Патохистологично се делят на паракератинизиращи (с по-агресивен растеж и склонни към рецидиви) и ортокератинизиращи (с по-малко агресивен растеж). Лекуват се чрез марсупиелизация, енуклеация, радикална цистектомия и при кисти с големи размери с резекция на челюстта.

Латерална пародонтална киста

Латералната пародонтална киста е некератинизираща, невъзпалителна киста локализирана по латералната част на корена на  витален зъб.
Тези кисти се разполагат в областта на латералния пародонтален лигамент на виталните зъби. Лекуват се с енуклеация.

Букална бифуркационна киста
Букалната бифуркационна киста е рядка лезия с възпалителен характер, която се развива в областта на бифуркацията на първи, по-рядко на втори постоянен мандибуларен молар. Характерна е за деца между 6 и 11 годишна възраст. Могат да се инфектират и възпалят и да предизвикат подуване, болка и оток. Лекува се чрез енуклеация. Понякога кистите регресират без лечение.

Възпалителна парадентална киста
Възпалителната парадентална киста представлява възпалителна киста, която произлиза от латералната повърхност на витален зъб, като резултат от възпалителен процес на пародонталния джоб. Най-често се наблюдават по дисталната повърхност на третите долни молари, които са с история на рецидивиращи перикоронарити. Кистата се развива асимтоматично, но при инфектирането ѝ може да има подуване, болки и гноен ексудат. За лечение се използва енуклеация. Когато параденталната киста е асоциирана с трети молар, най-често се екстирпира заедно с екстракцията на съответния зъб.

Калцифицираща одонтогенна киста
Калцифициращата одонтогенна киста или киста на Горлин е позната още, като калцифициращ одонтогенен тумор. Най-често се среща в предната част на челюстите и е характерна за второто и третото десетилетие от живота, въпреки че се среща и в напреднала възраст. Рентгенографската картина е унилакунарна слаба сянка с резки граници спрямо околните тъкани. Метод на лечение на лезията е енуклеация.