За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Най-често срещаните периапикални лезии с възпалителен характер са периапикалният грнулом и радикуларната киста.
Съществуват обаче много лезии, които могат да ги имитират. Те са с възпалителен и неопластичен характер. По честота първи са периапикалните лезии с възпалителен характер, след това са неодонтогенните кисти, одонтогенните кисти, бенигнените лезии на челюстите, малигнени лезии на челюстите, инфекциозни заболявания и грануломатозното възпаление.Лезии с възпалителен характер

Периапикалният гранулом е хронично възпаление, развиващо се около апекса на зъб, причинено от бактериална инвазия на пулпата с инфекциозен, травматичен, токсичен или алергичен характер.

Периапикалната киста се образува от възпалителни стимули и хипотрофична дегенерация на епителните остатъци на Маласе. Тези клетки преминава процес на ликвификация и образуват патологична съединително-тъканна кухина постлана от епител и изпълнена с течност. Тези лезии са асимптоматични, освен ако не възникне остър възпалителен процес в тях. Рентгенографски излгеждат, като слаба окръглена сянка в областта на апекса на зъба, с резки или нерезки граници. Лекуват се консервативно, хирургично или комбинирано.

Кондензационен остеит или фокален склерозиращ остеомиелит

Представлява поле на склероза свързано апекса на зъб с пулпит или некроза на пулпата. Лечението е премахването на одонтогенния възпалителен фактор, при което в 85% от случаите води до пълен регрес на лезията. При някои случаи, обаче се наблюдава персистирането ѝ.

Периапикален белег

Явява се като персистираща слаба сянка в областта на апекса на зъб, който е преминал ендодонтско лечение или апикална хирургия. Хипотеза за появата му е ранното колонизиране от клетки на съединителна тъкан на апекса и периапекса на засегнатия зъб, което не позволява възстановяването на нормалните тъкани. Тази лезия не се нуждае от лечение.

Остеомиелит

Остеомиелитът е акутно или хронично възпаление включващо кортикалната пластинка на костта, спонгиозата, костния мозък и периоста.В редки случаи може да имитира радикуларна възпалителна киста.
Лечението на остеомиелитите се състои в екстракция на засегнатите зъби и дебридмънт, при неуспех повторен дебридмънт, след дебридмънта следва компактостектомия и при неуспех съответно резекция на челюстта.