За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Композитните материали са системи състоящи се най-общо от органична матрица, неорганичен пълнител и катализатор на полимеризацията. Според вида на последната се делят на светлиннополимеризиращи, самополимеризиращи и двойнополимеризиращи.

Проучвания за свързване на дентин съобщават, че противно на постигнатата стабилност при зъбния емайл, адхезивните механизми върху дентина са все още чувствителни, непредсказуеми и нестабилни.

Бактериалното присъствие в системата на кореновите канали е основната причина за ендодонтското заболяване.  Отстраняването или намаляването на бактериалния товар чрез химиомеханичен подход осигурява успеха на терапията. Самостоятелно механичното обработване на кореновите каналите не може да отстрани МО, както в комбинация с химично средство.

Бактериалното присъствие в системата на кореновите канали е основната причина за ендодонтското заболяване.  Отстраняването или намаляването на бактериалния товар чрез химиомеханичен подход осигурява успеха на терапията.  Дезинфекцията на кореновата система до висока степен намалява бактериалното натоварване до ниво, при което се предотвратява формирането на периапикална лезия. Самостоятелно механичното обработване на кореновите каналите не може да отстрани МО, както в комбинация с химично средство.