За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Клинично може да се наложи зъб с фиксирана конструкция да бъде подложен на ендодонтско лечение или да се изисква подмяна. Съществуват множество причини за премахването на съществуващите фиксирани възстановявания, които включват подмяна на короната, която не отговаря на профилактичните, функционалните или естетичните изисквания, фрактура  или замяна с  мост. Възможно е също да има ситуации, при които съществуващите възстановявания ще бъдат запазени, но трябва да се извърши ендодонтско лечение на тези зъби.

Ендодонтското лечение включва много зависими една от друга процедури, които се извършват последователно. Всяка процедура зависи от правилната предходната процедура. Когато една процедура се провали, последващата процедура или ще бъде по-трудна за изпълнение, или също ще се провали. Взети заедно, това прави ендодонтското лечение изключително трудно и строго последователно за денталния лекар.

Съществува широк спектър от избелващи продукти за дома и стоматологичните кабинети.Всички те включват поставяне на гелове или разтвори, съдържащи пероксид , в контакт със зъбите. За да избели зъбите, пероксидът трябва да може да проникне в структурата на зъба и да окисли цветните съединения в дентина. За съжаление красотата идва с цена, много пациенти, подложени на избелващи процедури, базирани на пероксид, се оплакват от избелваща чувствителност (Bleaching Sensitivity). Mоже да се появи болка в здрави интактни зъби. В момента механизмът на ноцицепторната активация при избелване е неизвестна. По-често срещана форма на зъбна болка-чувствителност към дентин (DS) възниква, когато дразнители като студена или тактилна стимулация се допират до зони на открит дентин в иначе здрави зъби.Тъй като много аспекти на симптомите на BS и DS се различават, има хипотеза, че механизмът на генериране на болка се различава за тези две състояния.

Добрата ендодонтска практика изисква солидни познания, мануалност и висококачествено оборудване, но и няколко основни прости правила повишаващи нивото на успех и комфорта на пациента.