За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Програма:

08:00 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:20 Откриване
09:20 – 09:40 Александър Герасимов – Антирезорбтивни медикаменти – видове и приложение в онкологията


09:20 – 09:40 Николай Ботушанов – Антирезорбтивни медикаменти – видове и приложение в ендокринологията
10:00 – 10:30 Кафе пауза
10:30 – 10:50 Свен Ото – Патогенеза на МАОНЧ
10:50 – 11:10 Мортен Шиодт – Определение, стадиране, епидемиология и диагностика на МАОНЧ
11:10 – 11:30 Диме Сапунджиев – Рискови фактори и превенция на МАОНЧ
11:30 – 12:00 Свен Ото – Лечение на МАОНЧ 1
12:00 – 12:30 Мортен Шиодт – Лечение на МАОНЧ 2
12:30 – 13:30 Обяд

13:30 – 15:00 Български лектори – Орални презентации
15:00 – 15:30 Кафе пауза
15:30 – 16:15 Мортен Шиодт / Свен Ото / Диме Сапунджиев – Регистри за пациенти с МАОНЧ и указания за превенция и лечение в съответните държави.
16:15 – 17:00 Панелна дискусия
17:00 – 17:15 Закриване

Срок за електронна регистрация: 25. 03. 2019 г.
Такса за участие: 50 лв.
Такса за участие за студенти, членове на академичния състав на Медицински университет – Пловдив, и членове на Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България: 30 лв.

Регистрирай се тук.

For English registration please click here.