За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Изминалата 2018 година ще отбележим с една силно положителна новина от Министерство на здравеопазването – в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр.76 от 2018 г.) и конкретно в АПР No18 (Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност), бяха направени допълнения от 15 основни процедури, които са изцяло в домена на специалността „Орална хирургия“, но досега не бяха включени в списъка на процедурите, които специалистите по „Орална хирургия“ можеха да изпълняват.

Това ограничаваше дейността на лекарите по дентална медицина – специалисти по „Орална хирургия“, от възможността да практикуват пълния обем на специалността си и да предоставят медицински услуги, които са строго специфични и са изцяло и само в техните компетенции. Затрудняваше се и учебно-преподавателската дейност със студенти и специализанти, както и професионалното развитие на кадрите като цяло.

В АПР №18 към настоящите кодове, които специалистите по „Орална хирургия“ могат да изпълняват (21.81, 24.11, 24.32, 25.01, 25.02, 25.51, 25.91, 25.92, 25.93, 25.94, 25.99, 26.0, 26.11,
26.12, 26.41, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.51, и 86.04), бяха добавени следните процедури:

1. 23.73 апикоектомия
2. 24.2 ГИНГИВОПЛАСТИКА
3. 24.31 ексцизия на лезия или тъкан на венеца
4. 24.39 други операции на венец - Премахване (ексцизия ) на епулиди
5. 24.4 ЕКСЦИЗИЯ НА ЗЪБНИ ЛЕЗИИ ОТ ЧЕЛЮСТТА
6. 24.5 АЛВЕОЛОПЛАСТИКА
7. 26.21 МАРСУПИАЛИЗАЦИЯ НА КИСТА НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА
8. 26.29 ДРУГА ЕКСЦИЗИЯ НА ЛЕЗИЯ НА СЛЮНЧЕНА ЖЛЕЗА
9. 26.42 затваряне на слюнчена фистула
10. 26.49 други възстановявания и пластични операции на слюнчени жлези или пътища
11. 26.91 СОНДИРАНЕ НА СЛЮНЧЕН ПРОТОК
12. 26.99 ДРУГИ ОПЕРАЦИИ НА СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ ИЛИ ПЪТИЩА
13. 27.41 лабиална френектомия
14. 27.52 ШЕВ НА РАЗКЪСВА- НЕ НА ДРУГИ ЧАСТИ НА УСТАТА
15. 27.61 ШЕВ НА РАЗКЪСВАНЕ НА НЕБЦЕТО

Измененията и допълненията са изцяло в съответствие с квалификационната характеристика на регулираната професия „лекар по дентална медицина“ и на специалността „Орална хирургия“, така, както са определени компетенциите на лекарите по дентална медицина в чл. 34, ал. 3 на Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и Съвета и на съответнит български нормативни актове,  които са транспонирани. Чрез настоящите изменения и допълнения в Наредба №3 е осигурено пълноценното участие на специалистит по „Орална хирургия“ в следващите Национални рамкови договори в частта за болнично лечение, което отговаря в най-голяма степен на обществения интерес и на потребителите за предоставянето на квалифицирана и ресурсно обезпечена медицинска помощ на заболяванията на устната кухина и челюстите. Тези оперативни процедури не са в обема на други медицински специалности, тъй като за реализирането им се изискват компетенции и практически умения, които се придобиват единствено и само чрез обучение по професионалното направление „Дентална медицина“.

След утвърждаването от Министъра на здравеопазването на Актуализираната програма за придобиване на специалност по „Орална хирургия“ от 27.07.2017 година, която беше изготвена в съответствие с най-съвременните стандарти и образователни програми на Европейската федерация на специалистите по орална хирургия (EFOSS), на Германия, Франция и Великобритания, това е третият значим нормативен акт на МЗ и консултантския му екип за последните две години, чрез който недвусмислено и решително се защитават обемът и правата на специалността и на професията.

Това е и поредната стъпка за утвърждаване на просперитета и интересите на съсловието ни в единство с утвърдените Европейски практики.

Доц. Д-р Васил Свещаров, д.м.
Национален консултант по
„Орална хирургия“

Източник: Вестник "Дентамедика"