За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Всяка професия си има своите особености, някои от които са повече или по – малко рискови фактори за здравето. Все по – често се срещат оплаквания от мускулно – скелетни разстройства (МСР), които се свързват с рискови фактори в условията на професионалната дейност. Тези фактори се отнасят в пълна сила за условията на работа в денталната практика.

  1. Дефиниция на МСР според СЗО

Увреждания на мускулите, на сухожилията, на периферните нерви или на съдовата система, непричинени от остри мигновени събития.

  1. Разпространение сред денталните професионалисти

Програма:

08:00 – 09:00 Регистрация
09:00 – 09:20 Откриване
09:20 – 09:40 Александър Герасимов – Антирезорбтивни медикаменти – видове и приложение в онкологията

В рамките на Дни на медицинската наука в Медицински университет –Пловдив, и съвместно със Сдружението на оралните и лицево-челюстни хирурзи в България

Място: Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив
Адрес: бул. Васил Априлов 15А, Пловдив 4002, България
Дата: 30 март 2019 г.

Изминалата 2018 година ще отбележим с една силно положителна новина от Министерство на здравеопазването – в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба No 3 от 2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр.76 от 2018 г.) и конкретно в АПР No18 (Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност), бяха направени допълнения от 15 основни процедури, които са изцяло в домена на специалността „Орална хирургия“, но досега не бяха включени в списъка на процедурите, които специалистите по „Орална хирургия“ можеха да изпълняват.

Мина една година от стартирането на платформата Орал Академи България. Нещо, което започна като една идея споделена между приятели, се превърна в сайт с хиляди посещения на месец, страница с над 2 хиляди харесвания, групи с над 2600 участника и активни дискусии, рубрика във вестник „Дентална медицина“. Това което обобщава тези цифри показва само едно, не нашият екип е платформата, а вие, нашите колеги и приятели! За което сме безкрайно благодарни.