За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Знаете ли, че всяка година в света се изхвърлят около 193 милиона тона пластмаса чието разграждане отнема около 350 години?


Знаете ли, че можете да промените това?
При създаването на всяка нова, съвременна дентална практика е важно добре да се обмисли, заложи и изпълни  „еко френдли“ проект.

Създаването на нова или преустройването на съществуващата ви практика в „зелена“ може да окаже значително благоприятно въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

Американската стоматологична асоциация посочва редица начини, по които вашата практика може да стане "зелена".

За целта е необходимо да изпълните следните основни четири категории:

- намаляване количеството на отпадъците;
- икономия на енергия;
- опазване на водата;
- предотвратяване на замърсяването;

Намаляване на отпадъците:

- Рециклирайте ВСИЧКИ отпадъци, изградени от алуминий, стъкло и пластмаса;
- Използвайте повторно или рециклиране хартията и картона;
- Избягвайте използването на хартия за издаване и съхранение на документи! Използвайте електронни носители за документация, онлайн плащания и маркетинг (пациентите могат да попълват формуляри на iPad);
- Изпращайте напомняния за запазени часове чрез имейл, текстови съобщения или рециклирана хартия;

Съхранение на енергия:

- Заменете високоенергийните офис осветителни тела с енергоспестяващо флуоресцентно осветление;
- Инсталирайте програмируеми термостати;
- Поставете прозорци с рефлексни стъкла;
- Изключвайте компютъра си, когато напускате офиса в края на деня;
- Инсталирайте капандури, за да подобрите естествената осветеност на помещението;

Пестене на вода:

- Инсталирайте на мивките смесители с нисък дебит;
- Инсталирайте тоалетни с водоспестяващи казанчета;
- За почистване на ръцете използвайте дезинфектант за ръце без вода;
- Проверявайте за течове на всеки шест месеца;

Предотвратяване на замърсяването:

- Насърчете служителите си да пътуват до практиката с градски транспорт, колело, или да ходят пеша;
- Използвайте само слаби, или нетоксични почистващи продукти;
- Отстранете всички аерозоли с дозаторна помпа;
- Използвайте стерилизация с пара;

Това е само една малка част от многжеството начини, по които можете да превърнете вашата частна практиката в „еко френдли“.

Американската дентална асоциация изброява 150 начина, по които вашата практика да стане „зелена“ и дори най-малката ви стъпка към това може да се превърне в огромна крачка към запазване на околната среда и човешкото здраве.

Какво сте направили за вашата практика, за да подобрите околната среда? Споделете вашите мисли по-долу!