За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

С напредването на денталната медицина и комплицирането на нейните манипулации, както и гласуването на нови закони се налага воденето на по-подробна документация за постъпващите пациенти във всяка дентална практика. Един от основните компоненти е така наречената "Медицинска история на пациента" и неговия статус.

Веднага, след като млечните зъби започнат да израстват, трябва да се започне и грижата за тяхното ежедневно почистване.

Знаете ли, че всяка година в света се изхвърлят около 193 милиона тона пластмаса чието разграждане отнема около 350 години?

От 25 май 2018 г. влиза в сила прилагането на регламента на ЕС 2016/679, познат още като „Общ регламент за защита на личните данни”, или „General Data Protection Regulation (GDPR)”.

Зъболекарският кабинет може да бъде изключително стресова среда както за пациентите, така и за практикуващите лекари.
За щастие има много начини, чрез които може да се намали нивото му във вашата дентална практика.