За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Подробна таблица с използваните медикаменти за лечение на бактериални, гъбични и вирусни инфекции в оралната и лицево-челюстна област.

Наименование Доза Лекарствена
форма
Интервал Доза за деца Категория за 
бременни
Бактерицидни
Бета-лактамни
1.Пеницилини
Penicillin G 1 MUI flac.
i.v./i.m.
4 часа
6 часа
30000-100000 IU/kg
дневна доза на
8часа
12часа
B (FDA)
Phenoxymethylpenicillin
(Ospen)
500000 UI
1 MUI
film-coated
tab.
8 часа >6 год.
500 mg на
8 часа
B (FDA)
Ampicillin 500 mg caps. 6 часа >20 kg
100 mg/kg дневна доза
на 6 часа
B (FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Ampicillin 2 g 30-60 мин. преди манипулацията. За деца 50 mg/kg, да не превишава 2 g.
1. Amoxicillin
(Ospamox, 
Duomox,
Amopen)
250 mg
375 mg
500 mg
750 mg
1000 mg
film-coated
tab.
disp. tab.
8 часа
12 часа
25-90 mg/kg
дневна доза
8 часа
B (FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Amoxicillin 2 g 30-60 мин. преди манипулацията. За деца 50 mg/kg, да не превишава 2 g.
1*Augmentin (Amoxiclav)
Amoxicillin/clavulonic acid
250/125 mg
500/125 mg
875/125 mg
film-coated
tab.
8 часа
8 часа
12 часа
20/5-60/15 mg
Amoxicillin/
clavulonic acid на
8 часа
B (FDA)
Unazin
(Ampicillin/
Sulbactam)
1 g/0.5 g flac.
i.v./i.m.
1,5-12 g
6 часа
8 часа
150 mg/kg
6 часа
8 часа
B (FDA)
Unazin
(Ampicillin/
Sulbactam)
375 mg film-coated
tab.
6 часа
8 часа
150 mg/kg
6 часа
8 часа
B (FDA)
2.Цефалоспорини
Cefalexin
(Ospexin)
1-во поколение
250 mg
500 mg
1000 mg
film-coated
tab.
6 часа
8 часа
25-50 mg/kg на
6 часа
B(FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Cefalexin 2 g 30-60 мин. преди манипулацията. За деца 50 mg/kg, да не превишава 2 g.
Cefuroxim
(Zinnat)
2-ро поколение
250 mg
500 mg
film-coated
tab.
12 часа 10-15 mg/kg
12 часа
125-250 mg
максимална дневна доза
B (FDA)
Ceftriaxone
3-ро поколение
500 mg
1000 mg
2000 mg
flac.
i.v./i.m.
1-2 g дневна
доза на
12 часа
24 часа
<12 год.
20-80 mg/kg
12 часа
24 часа
B (FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Ceftriaxone 1 g 30-60 мин. преди манипулацията i.v.  За деца 50 mg/kg, да не превишава 1 g.
Cefixime
(Pancef)
3-ро поколение
100 mg/5 ml
400 mg
gran. for oral
suspension
film-coated
tab.
200 mg на
12 часа
400 mg на
24 часа
4 mg/kg на
12 часа
B (FDA)
Cefpirome
(Cefprom)
4-то поколение
1 g
2 g
flac.
i.v./i.m.
12 часа >12год. C (FDA)
Карбапенеми (аналози на пеницилините)
Meropenem 500 mg
1000 mg
flac.
i.v./i.m.
8 часа <50 kg
10-40 mg/kg
8 часа
B (FDA)
Аминогликозиди (ото- и нефротоксични, не се прилагат срещу анаеробни бактерии)
Gentamycin 40 mg/2 ml
80 mg/2 ml
amp.
i.v/i.m.
1 mg/kg
на 8 часа
1.5 mg/kg
на 12 часа
<1 седмица
2.5 mg/kg на 12 часа
2 - 2.5 mg/kg на 8 часа
D (FDA)
Amikacin 100 mg/2 ml
250 mg/2 ml
500 mg/2 ml
amp.
i.v/i.m.
15 mg/kg
8 часа
12 часа
24 часа
15-22.5 mg/kg
дневно на 8 часа
D (FDA)
Tobramycin 80 mg flac.
i.v/i.m.
2-5 mg/kg
дневна доза
8 часа
12 часа
>1 год.
2-3 mg/kg
дневна доза
8 часа
D (FDA)
Флуорохинолони
3. Ciprofloxacin 250 mg
500 mg
film-coated
tab.
8 часа
12 часа
не се препоръчва C (FDA)
3. Levofloxacin 500 mg film-coated
tab.
12 часа
24 часа
не се препоръчва C (FDA)
Moxifloxacin 400 mg film-coated
tab.
24 часа не се препоръчва C (FDA)
Гликопептидни
Vancomycin 500 mg
1000 mg
flac.
i.v./i.m.
6 часа
12 часа
<12 год.
10mg/kg на
6 часа
B/C (FDA)
Teicoplanin
(Targocid)
400 mg flac
i.v.
24 часа >2 м.-16 год.
10 mg/kg 12 часа
6 mg/kg 24 часа
B3 (AU)
Бактериостатични
Тетрациклини (не се прилагат при бременни и деца под 8 год., остеотропни)
Tetracycline 250 mg caps. 6 часа 25-50 mg/kg
6 часа
D (FDA)
Doxycycline
(Vibramycin)
100 mg caps. 12 часа
ден първи
24 часа всеки
ден след това/
12 часа
2-4 mg/kg D (FDA)
Макролиди (слюнчена екскреция)
Rovamycin
(Spiramycin)
1,5 MUI film-coated
tab.
4-6 film-coated
tab.
дневна доза
8 часа
12 часа
1,5-3 MUI на 10 kg
8 часа
12 часа
C (FDA)
Rodogyl
(Spiramycin/
Metronidazole)
750 000 UI/
125 mg
film-coated
tab.
4-6
film-coated
tab.
дневна доза
8 часа
12 часа
2-3 film-coated
tab.
дневна доза
C (FDA)
4. Clarithromycin
(Cleron, Klerimed, Klacid)
250 mg
500 mg
125 mg/5 ml
film-coated
tab.
12 часа
24 часа
<12 години
по схема
C (FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Clarithromycin 500 mg 30-60 мин. преди манипулацията.  За деца 15 mg/kg, да не превишава 500 mg.
4. Azithromycin
(Azithrox, Sumamed)
250 mg
500 mg
film-coated
tab.
caps
24 часа по схема B (FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Azithromycin 500 mg 30-60 мин. преди манипулацията.  За деца 15 mg/kg, да не превишава 500 mg.
Линкозамиди (остеотропни)
2. Clindamycin
(Dalacin C)
150 mg
300 mg
600 mg
film-coated
tab.
caps.
8 часа
12 часа
1800 mg
макс. доза
20-40 mg/kg на
8 часа
B (FDA)
Профилактика на бактериален ендокардит - Clindamycin 600 mg 30-60 мин. преди манипулацията.  За деца 20 mg/kg, да не превишава 600 mg.
Lincomycin 500 mg caps. 8 часа 30 mg/kg
8 часа
C (FDA)
Амфениколи(може да причини апластична анемия)
Chloramphenicolum 250 mg caps. 250-500 mg на
6 часа
8 часа
50 mg/kg C (FDA)
Синтетични
Сулфонамиди (бактериостатични)
Co-trimoxazol
(Biseptol)
Sulfamethoxazole/
Trimethoprim
400 mg/
80 mg
tab. 2 tab. на 12
часа
4 mg/kg изчислени
чрез Trimethoprim на
12 часа
D (FDA)
Нитроимидазолови (бактерицидно, при анаеробни инф.)
Metronidazole
(Flagyl)
250 mg
500 mg
film-coated
tab.
8 часа
12 часа
30 mg/kg
8 часа
B (FDA)
(в комбинация с пеницилинови антибиотици - потенцира действието им)
Tinidazole 500 mg film-coated
tab.
2 g/24 h
еднократно
или в
продължение
на 3 дни при
усложнени
инфекции
50 mg/kg до 75 mg/kg
еднократно
C (FDA)
Противогъбични средства
Nystatin 500 000 UI tab. 6 часа >3 год.
8 часа
A (AU)
C (FDA)
не се резорбира по хода на стомашно-чревния тракт
Синтетични антимикотици
Fluconazole
(Diflucan, Mycomax)
50 mg
100 mg
150 mg
200 mg
caps. 24 часа 3 mg/kg
дневна доза
D (FDA)
Противовирусни
Acyclovir 200 mg
400 mg
tab. 4 часа 20 mg/kg B (FDA)

Препоръчителен ред на изписване на антибиотици при лечение на одонтогенни инфекции в амбулаторни условия:

1. Амоксицилин (възможна комбинация с Метронидазол)
1.1. Аугментин (възможна комбинация с Метронидазол)
2. Клиндамицин
3. Ципрофлоксацин
3.1 Левофлоксацин
4. Кларитромицин
4. Азитромицин

Изготвил: Радина Таскова, ФДМ - София

Може да свалите таблицата от тук.