За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Клинична диагностика

 1. Оглед – в 3 равнини
  - лицева (а)симетрия
  - едеми, кръвонасядания, кръвоизливи
  - око (булбарно положение, подвижност, зенична ширина, подвижност на клепачите)
  - носна лигавица
 2. Палпация – двустранно, бимануално
  - болка
  - нарушена цялост на костта
  - прагообразно разместване на фрагментите
  - патологична подвижност
  - крепитация

        3. Изследване движенията на долна челюст - степени на тризмус
        - плексигласов триъгълник/линийка
        - мануално
        4. Изследване на повърхностната сетивност
        - симетрични убождания с инжекционна игла
        - ЕОД на зъбите в ГЧ
        - дразнене на конюнктивата с памучни влакънца
        5. Изследване движенията на очната ябълка и диплопия
        (а)симетрия на очните движения - проследяване на предмет във всички посоки при фиксирана глава
        - нормален/двоен образ
        - консултация с офталмолог

Параклинична диагностика

Рентгеново изследване

 • полуаксиална проекция /нос-брада-отворена уста/
 • теменно-мандибуларна проекция /прав Хирц/
 • субментална вертикална проекция
 • осева рентгенография за foramen opticum /Резе/
 • CT
 • CBCT

Лечение

Консервативно (диета, аналгетици, антибиотици, физиотерапия)
- без или с минимално разместване на фрагментите
- липса на анатомични и функлионални смущения

Оперативно
- видими лицеви деформации
- ограничения в движението на долната челюст
- персистиращи сетивни промени
- промени в положението и/или нарушени движения на очната ябълка
- праг на margo infraorbitalis
- фрактури на основата на очницата с раздробяване и потъване на фрагменти

Интраорален достъп – методи

 1.  Вестибуларен достъп /метод на Keen и Vielage 1927/
  - за пресни едрофрагментни фрактури
  - без визуален контрол на репозицията и без възможност за фиксация на фрагментитe
 2. Достъп през максиларния синус /метод на Lothrop 1906/
  - при фрактури с едновременни повреди на стените на sinus maxillaris, открити травми и възпалителни изменения на синусната лигавица
  - несигурни резултати на репозиция и фиксация

Екстраорален достъп - методи

 1.  Перкутанно наместване с еднозъба кука /Strohmeyer 1944/
  - при пресни и едрофрагментни фрактури
  - фиксация не може да се осъществи
 2.  Темпорален метод /Gillies 1927/
  - при пресни, едрофрагментни фрактури
  - фрагментите не могат да се фиксират
 3. Остеосинтеза чрез костен шев Adams W. 1940/
  - най-често използваният метод
  - директен визуален контрол
  - бърз оздравителен процес
  - приложим при застарели фрактури - позволява рефрактуриране
  - приложим при всички възможни наранявания на ябълчната кост, ябълчната дъга и стените на очницата
 4. Достъп по страничния очничен ръб /Frattini 1947/
  - разрез в областта на опашката на веждата (1,5-2 см)
  - срязват се кожата и подкожието и по тъп начин се отпрепарират pars orbitalis на m. orbitalis oculi
  - срязва ce периостът и се отлепва в посока темпорално и към очницата
  - с разпатор се прониква медиално на ябълчната кост или дъга, след което се репонират с кука или здрав елеватор
 5. Достъп по долния очничен ръб /трансорбитален, инфраорбитален достъп/
  - срязва се кожата на долния клепач (4-5мм отстояния от ръба на клепача)
  - послойно отпрепариране на m.orbicularis oculi
  - периостът се срязва по най-изпъкналата част на margo infraorbitalis и се отлепва с малък и заоблен разпатор в посока долната стена на очницата и предната стена на sinus maxillaris
  - фрагментите се остеосинтезират с по-тънка тел /0,3 мм/
  - най-често се комбинира с достъпа по страничния орбитален ръб, от където се репонира ябълчната кост
 6. Трансконюнктивален достъп /Tessier P. 1973/
  - естетични и функционални предимства
  - при изолирани наранявания на основата на очницата
 7. Компресивната минипластинкова остеосинтеза /Michelet.F./
  - осигурява много стабилна фиксация, но е необходима повторна интервенция след около 6 месеца за отстраняване на пластинките
 8. Реконструкция на орбиталните стени чрез трансплантати
  - при дефектни фрактури на основата на очницата и по-рядко на страничната стена
  - най-често се използват лиофилизирани или замразени тъкани /dura mater, кост, хрущял/ и автотрансплантати /кост от гребена на илиачната кост и ребрен хрущял/
  - по-рядко се използват експлантати /титан и неговите сплави, тефлон, дакрон, терилен, силикон и др./

Различните тъкани и материали, използвани като трансплантати

 1. Предпазват от пролабиране, приклещване и атрофия орбиталните тъкани
 2. Възстановяват обема на очницата и поддържат очната ябълка
 3. Коригират положението на очната ябълка и двойните образи

Може да свалите цялата презентация от тук.