За нас

Oral Academy Bulgaria е една съвременна платформа за комуникация между колеги. Тя е една нова среда за обмяна на опит и идеи. Създадена е от млад колектив и цели скъсяването на разстоянието между денталните лекари във виртуалното пространство, както и взаимопомощ между тях при по-трудни клинични случаи.

Платформата има действаща фейсбук страница, където се обявяват основните публикации и новини, както и шест групи разпределени в шест направления. Група за еднодонтия с име “Oral Academy Endo”, група за орална и лицево-челюстна хирургия и патология с име “Oral Academy OMFS”, група за ресторативни възстановявания, протетична рехабилитация на дъвкателния апарат – съответно “Oral Academy Restorative”, група за ортодонтия - “Oral Academy Orthodontics”, група за маркетинг и управление на денталната практика "Oral Academy Management" и не на последно място – група за пародонтология и дентални импланти “Oral Academy Perio and Implants”. В страницата вече са публикувани много полезни материали, които се свалят безплатно. Някои от тях са анкетни листове за оценка за медицинския статус на пациентите, различни информирани съгласия, кратък справочник с антибиотиците, които се използват при одонтогенните инфекции, схеми за борба с анафилактичен шок и много други.

Сайтът на платформата е вече факт – https://www.oralacademy.bg . Очаквайте постепенно представяне на целият ни екип, който се състои от специалисти от цяла България.

Os Zygomaticum

 

 • Тя е чифтна кост от лицевия череп. Разполага се в горно-латералната му част
 • Притежава три повърхности- facies lateralis, facies orbitalis, facies temporalis
 • Има два израстъка- processus frontalis и processus temporalis
 • Arcus zygomaticus- образува се от processus zygomaticus на os temporale и processus temporalis на зигоматичната кост
 • Зигоматичната кост се с другите черепни кости чрез шевове- sutura zygomaticomaxillaris, sutura zygomaticofrontalis, sutura zygomaticotemporalis, sutura sphenozygomatica.

 • През костта преминават две тесни каналчета, които започват с общо отвърстие в очничната повърхност- facies orbitalis. Във вътрешността на костта се разделят на две като едното завършва по латералната повърхност foramen zygomaticofaciale другото по слепоочната- foramen zygomaticotemporale. 

Мускули- m. masseter, m. zygomaticus major, m. zygomaticus minor, m. levator labii superiores.

Фасцията на темпоралния мускул обхваща processus frontalis на костта

Етиология

 • Фрактурите на зигоматичната кост и дъга често придружават тотални горночелюстни фрактури, като изолираните фрактури на костта и дъгата са между 9.9% и 25% от фрактурите на лицевите и челюстни кости.
 • Една от причините е това че костта обикновено силно проминира и директно става обект на травмиращите агенти. 
 • В областта на костта се проектират разклонения на n. facialis и n. trigeminus, които могат да се увредят.
 • Възникват при достатъчна по сила травма върху костта и дъгата, или при притискане на лицевия скелет.
 • Най–честа причина са катастрофите.

Разместване на фрагментите 

 • Най-често мускулното теглене няма съществена роля тъй като мускулите, които се захващат за костта са сравнително слаби мимически мускули. Тегленето на m. masseter се компенсира от темпоралната фасция. Основна роля за разместването имат силата и посоката на удара. 

-Най-често- костта се измества надолу и се вклинява в синуса. Нарушава се целостта на предната стена на синуса, основата и страничната стена на очницата. 

-При фронтални удари- костта се измества назад и може да ротира. 

-При фрактури на аркус зигоматикус на често разместването е навътре а положението на фрагментите като буквата V.

Класификация

1.

Пресни фрактури на ябълчната кост

-без разместване на фрагментите

-с разместване на фрагментите- предимно анатомични смущения

-с разместване на фрагментите- анатомични и функционални смущения

Пресни фрактури на ябълчната дъга

-без разместване

-с V-образно разместване на фрагментите

Застарели фрактури на ябълчната кост и дъга

2.

Фрактури на зигоматична кост:

 без разместване; с разместване; с повреда стената на максиларния синус

Фрактури на зигоматична дъга:

 без разместване; с разместване

Фрактури на зигоматична кост и дъга:

 без разместване; с разместване; с повреда стените на максиларния синус

Диагноза - оглед

Оглед- 

-Екхимози, оток

-Вдлъбване на бузата от страната на фрактурата

-Субконюнктивален кръвоизлив

-Лацерация на меките тъкан в областта

 • Екхимоза- петнисти кръвоизливи с големина около 1 см в диаметър, резултат от преминаването на кръвта през разкъсани кръвоносни съдове в подкожната тъкан, маркирано с лилаво оцветяване на кожата.
 • Пурпура- виолетово-лилаво оцветяване на кожата, вследствие на кървене от капилярите, които са разположени в близост до повърхността на кожата
 • Хематом- представлява локализирано събиране на кръв в новообразувана (изкуствена) кухина, в резултат на травматично увреждане и нарушаване на целостта на кръвоносни съдове, характеризиращо се с промяна в цвета на кожата над увреждането, оток и болезненост.
 • Петехии- малки червеникави или лилави петна по кожа, лигавици и вътрешните органи, предизвикани от незначително кървене (наранени капиляри).

Диагноза - рентгенографска

Фрактурите на ябълчната кост и дъга и съотношението им към съседникостни структури личат най-добре на:

 1. Полуаксиална проекция за околоносни кухини /нос-брада/ при отворена уста
 2. Рентгенография по Хирц
 3. Субментална вертикална проекция: личи демонстративно "V"- образното изместване на фрагментите на ябълчната дъга.
 4. Компютърна томография: детайлизират състоянието на очницата, горната очнична цепка, околоносните кухини. 

Лечение

 • Фрактурите на ябълчната кост и дъга без или с минимално разместване на фрагментите и липса на анатомични и функционални смущения се лекуват консервативно- 

- Болните се поставят на диета 

- Назначават се аналгетици . 

При добре изразени периорбитални хематоми и хемосинус се прилага антибиотично лечение и физиотерапия за профилактика на усложнения 

 • Показания за оперативно лечение- 

-видими лицеви деформации

-сетивни промени, персистиращи след 10-15ти ден

-промени в положението на очната ябълка

-диплопия, птоза, двигателни смущения, атрофия на орбиталните тъкани

-фрактури на основата на очницата

Интраорални методи

Метод на Кийн Вилаж- вестибуларен достъп

Метод на Лотроп - достъп през максиларния синус

Метод на Кийн-Вилаж  Методът е показан при едрофрагментни фрактури на зигоматична кост и дъга. Разрез с дължина около 1 см се прави в областта на вестибуларната лигавила непосредствено зад crista zygomaticoalveolaris. С подходящ елеватор се навлиза покрай тубера на горната челюст в посока към ябълчната кост и дъга

Метод на Лотроп Методът е показан при открити фрактури на зигоматичната кост, проникващи в синусната кухина, както и при дребно фрагментни фрактури на зигоматична кост и предна стена на максиларен синус . Под локална или обща анестезия се открива предната стена на синуса с лигавичен разрез от централен резец до втори молар. Прави се костен прозорец в кучешката ямка и с инструмент се репонират костните фрагменти . При пролабирали очни тъкани същите се репонират и синусната зпълва с йодоформен марлен дрен или се поставя балон

Темпорален метод:

 

Трансконюнктивален метод:

Екстраорални методи

Перкутанно наместване с еднозъба кука (метод на Strohmeyer)

Темпорален метод (Gillies)

 Остеосинтеза чрез костен шев-

-достъп по страничния очничен ръб

-достъп по долния очничен ръб

-достъп по ябълчната дъга

-трансконюнктивален достъп

Минипластинкова остеосинтеза

Перкутанно наместване с еднозъба кука- Наместването се осъществява през кожата посредством подходящо извита кука и малък разрез /3-5 мм/ на мястото на най-изразеното хлътване на костта или дъгата

 Темпорален метод- разрез с дължина около 1-1,5 см се прави в областта на темпоралната кост, непосредствено където започва окосмената част на главата. Вкарва се плосък и дълъг елеватор, който попада под фасцията на темпоралния мускул и медиално на разместените костни фрагменти. 

 Остеосинтеза чрез костен шев- Директната репозиция на фрагментите с възможности за телена фиксация е най-често използвания метод за лечение на фрактурите на ябълчната кост и дъга. Екстраоралният достъп до фрагментите и фрактурните линии и репонирането под директен визуален контрол позволяват значително по-ефективно лечение. Фиксирането с телен шев е от съществено значение за протичане на бърз оздравителен процес

 

 

Минипластинкова остеосинтеза

Остеосинтезата е редукция и вътрешна фиксация на костни фрактури чрез пластинки, които са най-често метални 

Това е хирургична манипулация, която може да се осъществи или чрез отворен достъп или чрез кожен достъп до фрактурираната кост

Целта на остеосинтезата е фиксация на костта в областта на фрактурата и имобилизация на фрагментите. Това е предпоставка за по-бърз оздравителен процес. 

Оздравителният процес протича чрез интрамембранозна осификация 

При този вид остеосинтеза е необходима повторна интервенция след около 6 месеца за отстраняване на пластинките

Автор: Меги Ем. Накова

Може да свалите презентацията от тук.